Przetarg nieograniczony

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „LOKUM”
41-200 Sosnowiec, ul. Chemiczna 12
tel. 32-363-24-80 fax. 32-363-24-98

ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY

„Remonty dachów i kominów w zasobach Spółdzielni”

Termin złożenia ofert upływa:
09 grudnia 2016 r. o godzinie 800

Szczegółowe warunki przetargu i zakresu robót dotyczące przedmiotowego zadania można
odebrać od 28.11.2016r. w S.M. „LOKUM” w dziale GZM, pokój nr 2,
tel. 32 36 – 32 - 495, 32 36 – 32 - 490.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.


Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12 informuje,
że posiada do wynajęcia niżej opisany lokal mieszkalny:

  • ul. Żeromskiego 1/1 (lokal do remontu)
  • pow. użytk. 73,12 m², (parter),
  • 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, w.c.,
  • instalacje: wodno –  kanalizacyjna, elektryczna.

Informujemy, że istnieje możliwość zmiany sposobu użytkowania lokalu z mieszkalnego na lokal użytkowy.
Zachęcamy do oględzin lokalu po uprzednim ustaleniu godziny i terminu z Administracją nr 1 (tel. 32 36 32 492) oraz składania pisemnych ofert dotyczących wynajmu lokalu.
Wyjaśniamy ponadto, że warunkiem zawarcia umowy najmu będzie wpłata kaucji zabezpieczającej w wysokości 12 zaoferowanych czynszów.
Szczegółowych informacji dotyczących wynajmu lokalu udziela Dział Mieszkaniowy pod nr tel. (32) 36 32 489.


Ogłoszenie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKUM” w Sosnowcu informuje, że od dnia 01.01.2017 r. wprowadzone zostaną następujące opłaty:

  • 30,00 zł brutto za każdorazowe sporządzenie potwierdzonej przez Zarząd Spółdzielni za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających tytuł prawny do gruntu, budynku, lokalu lub ich części.
  • 30,00 zł brutto za każdorazowe przygotowanie przez Dział Członkowsko – Mieszkaniowy zaświadczenia o posiadanym tytule prawnym do zajmowanego lokalu, w szczególności zaświadczeń sporządzanych celem przedłożenia w kancelariach notarialnych, bankach, sądzie, urzędzie skarbowym, wydawanych na prośbę lokatora i innych.

Osobom będącym członkami SM „LOKUM” raz w roku przysługuje możliwość uzyskania bezpłatnie jednego zaświadczenia oraz jednej kopii dokumentu, o których mowa powyżej. Opłaty za sporządzenie kolejnych dokumentów będą naliczane, jeśli od wydania ostatniego zaświadczenia lub kopii dokumentu nie upłynął rok.

Informujemy ponadto, że czas oczekiwania na sporządzenie ww. dokumentów wynosi od 3 do 7 dni roboczych, a warunkiem ich wydania jest wpływ środków na rachunek SM „LOKUM” bądź opłata wniesiona w kasie Spółdzielni.


Ogłoszenie

PRZETARG NA WYNAJEM I SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12 ogłasza, że w dniu 30.11.2016 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni odbędzie się publiczny przetarg ustny nieograniczony na:

  • zawarcie umowy najmu lokalu na czas określony (12 miesięcy)
  • zawarcie umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności i sprzedaż lokalu

Czytaj więcej: Ogłoszenie


Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” w Sosnowcu informuje, iż posiada do wynajęcia następujące lokale użytkowe:

  1. ul.  Goszczyńskiego 6 – pow. 20,00 m2

  2. ul. Kasztanowa 3 – pow. 139,78 m2 – lokal będzie dostępny od dnia 04.11.2016 r.

Bliższych informacji udziela dział GZM pod nr tel. (32) 36 32 490