Ogłoszenie

PRZETARG NA WYNAJEM I SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ SPRZEDAŻ PRAWA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTU

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12 ogłasza, że w dniu 21.09.2016 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni odbędzie się publiczny przetarg ustny nieograniczony na:

  • zawarcie umowy najmu lokalu na czas określony (12 miesięcy);
  • zawarcie umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności i sprzedaż lokalu;
  • zawarcie umowy sprzedaży wieczystego użytkowania gruntu.

Czytaj więcej: Ogłoszenie


Przerwa w pracy Kas

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” w Sosnowcu uprzejmie informuje, iż w dniu 02.09.2016 i w okresie od 13.09.2016 r. do 16.09.2016 r. kasy osiedlowe przy ulicy Niweckiej 18a i ulicy Biała Przemsza 25 będą nieczynne.

 

Przepraszamy za utrudnienia i zachęcamy mieszkańców do wnoszenia opłat przez Internet.  


Informacja O Uchwałach Podjętych Przez Walne Zgromadzenie w Roku 2016

Przedstawiamy wykaz uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w roku 2016

Czytaj więcej: Informacja O Uchwałach Podjętych Przez Walne Zgromadzenie w Roku 2016


Ogłoszenie

PRZETARG NA WYNAJEM I SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12 ogłasza, że w dniu 17.08.2016 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni odbędzie się publiczny przetarg ustny nieograniczony na:

  • zawarcie umowy najmu lokalu na czas określony (12 miesięcy)
  • zawarcie umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności i sprzedaż lokalu

Czytaj więcej: Ogłoszenie


Przetarg nieograniczony

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „LOKUM”
41-200 Sosnowiec, ul. Chemiczna 12

ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY (OFERTOWY)

na „wynajem dwóch lokali użytkowych o pow. 26,90 m2 i 91,00 m2 + magazyn o pow. 21,26 m2 położonych przy ul. M. Maliny 8-8a w Sosnowcu”.

 

Termin złożenia ofert upływa:
28 czerwca 2016 r. o godzinie 800

  • ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie na której należy napisać imię, nazwisko bądź nazwę firmy, telefon kontaktowy wraz z dopiskiem: PRZETARG NIEOGRANICZONY (ofertowy) na „wynajem dwóch lokali użytkowych o pow. 26,90 m2 i 91,00 m2 + magazyn o pow. 21,26 m2 położonych przy ul. M. Maliny 8-8a w Sosnowcu”;
  • otwarcie ofert nastąpi dn. 28.06.2016 r. o godzinie 8 15;

  • wynajem lokali użytkowych od dnia 01.07.2016 r.;

  • przed wynajęciem lokali należy wpłacić kaucję zabezpieczającą najem w wysokości trzykrotnego czynszu brutto zgodnie z ofertą wybraną w przetargu.


Szczegółowe warunki przetargu można uzyskać w S.M. LOKUM w dziale GZM, pokój nr 2, tel. 32-36-32-490.


Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.