Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” w Sosnowcu informuje, iż posiada do wynajęcia następujące lokale użytkowe:

  1. ul. Goszczyńskiego 6 – pow. 20,00m2
  2. ul. Goszczyńskiego 8 – pow. 10,01m2
  3. ul. Braci Mieroszewskich 122a – pow. 33,74 m2 – lokal będzie dostępny od dnia 01.03.2017 r.

oraz garaż:

  1. ul. Żeromskiego 1 – pow. 25,34m2 – garaż będzie dostępny od dnia 01.03.2017 r.


Bliższych informacji udziela dział GZM pod nr tel. (32) 36 32 490


Ogłoszenie

PRZETARG NA WYNAJEM I SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12 ogłasza, że w dniu 01.02.2017 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni odbędzie się publiczny przetarg ustny nieograniczony na:

  • zawarcie umowy najmu lokalu na czas określony (12 miesięcy)
  • zawarcie umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności i sprzedaż lokalu

Czytaj więcej: Ogłoszenie


Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKUM" w Sosnowcu uprzejmie informuje, że na podstawie Uchwały Nr 486/XXXVII/2016 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24.11.2016 r. zmianie ulega taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków RPWiK Sosnowiec S.A. na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Taryfa grupowa odbiorców usług

Wyszczególnienie

Stawki obowiązujące
do 31.12.2016 r.

Stawki obowiązujące od 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.

netto (zł/m³)

brutto (zł/m³)

netto (zł/m³)

brutto
(zł/m
³)

Grupa taryfowa I Woda (GR I W - GR XII W)

cena za dostarczoną wodę

5,05

5,45

5,08

5,49

Grupa taryfowa I Kanał (GR I K – GR XIII K)

cena
za odprowadzane ścieki

5,16

5,57

5,26

5,68

Razem:

  11,02 zł/m³   11,17 zł/m³

 

Nowe stawki zostaną uwzględnione w rozliczeniu zużycia wody i odprowadzania ścieków z użytkownikami lokali od 01.01.2017 r., natomiast wysokość zaliczek na dostawę wody i odprowadzanie ścieków zostanie wprowadzona do opłaty czynszowej od dnia 01.02.2017 r.


Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” w Sosnowcu informuje, iż posiada do wynajęcia następujące lokale użytkowe:

  1. ul. Goszczyńskiego 6 – pow. 20,00m2
  2. ul. Goszczyńskiego 8 – pow. 10,01m2


Bliższych informacji udziela dział GZM pod nr tel. (32) 36 32 490


Przetarg nieograniczony

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „LOKUM”
41-200 Sosnowiec, ul. Chemiczna 12
tel. 32-363-24-80 fax. 32-363-24-98

ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY

„Remonty dachów i kominów w zasobach Spółdzielni”

Termin złożenia ofert upływa:
09 grudnia 2016 r. o godzinie 800

Szczegółowe warunki przetargu i zakresu robót dotyczące przedmiotowego zadania można
odebrać od 28.11.2016r. w S.M. „LOKUM” w dziale GZM, pokój nr 2,
tel. 32 36 – 32 - 495, 32 36 – 32 - 490.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.