Ogłoszenie
Piątek, 18. Kwiecień 2014 09:12

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12 ogłasza, że w dniu 28.04.2014 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni odbędzie się publiczny przetarg ustny nieograniczony na:

  • zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieokreślony

  • zawarcie umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności i sprzedaż lokalu

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty:

kosztów manipulacyjnych bezzwrotnych w wysokości 30 zł

wadium określonego poniżej odrębnie dla każdego lokalu

 

Powyższych wpłat należy dokonać przelewem na rachunek bankowy S.M. „LOKUM”:

GETIN NOBLE BANK SA 25 1560 1166 0000 9440 0001 1438 

Wpłaty muszą znajdować się na koncie Spółdzielni w dniu poprzedzającym przetarg. Dowód wniesienia powyższych wpłat przez uczestnika przetargu należy przedłożyć Komisji Przetargowej.

Więcej…
 
Informacja O Uchwałach Podjętych Przez Walne Zgromadzenie W Roku 2013
Piątek, 19. Lipiec 2013 00:00

Poniżej przedstawiamy wykaz uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w roku 2013

Więcej…
 
Nowy System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
Piątek, 15. Marzec 2013 11:52

Informujemy, że regulacje prawne wprowadziły od 1 lipca 2013 r. radykalne zmiany w gospodarowaniu odpadami komunalnymi zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 391).

Więcej…
 


Godziny pracy

pon. 7:00 - 17:00
wt. - czw. 7:00 - 15:00
pt. 7:00 - 13:00

Kasa główna:

pon. 9:00 - 11:00 i 12:00 - 16:15
wt. 7:15 - 10:00
sr. 11:30 - 14:15
czw. - pt. 7:15 - 10:00

Kasa osiedle Maliny:

pon. 9:00 - 16:00
sr. 8:00 - 14:00
I i III piątek miesiąca 9:00 - 11:00

Kasa osiedle Bór:

wt. 8:00 - 14:00
czw. 8:00 - 14:00
II i IV piątek miesiąca 9:00 - 11:00


 Pogotowie awaryjne

 tel. 32 360 37 96
 tel. kom. 602 245 631