Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu BZP

Pliki do pobrania:

 1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
 2. SIWZ zmienione.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu BZP

Ogłoszenie nr 546995-N-2017 z dnia 2017-07-11 r.

Termomodernizacja budynków należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej LOKUM, usytuowanych w Sosnowcu przy ulicach: Będzińska 45, 47, Chemiczna 12/I, 12/II, 12/III, 12/IV, 12/V, 12/VI, 12/VIII, 12/XI wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z indywidualnego na ogrzewanie centralne - ETAP 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Pliki do pobrania:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu BZP.pdf
 2. SIWZ.pdf
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ.pdf
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ.pdf
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ.pdf
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ.pdf
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ.pdf
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ.pdf
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ.pdf
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ.pdf
 11. Załącznik nr 9 do SIWZ.zip
 12. Załącznik nr 10 do SIWZ.pdf
 13. Załącznik nr 11 do SIWZ.pdf
 14. Załącznik nr 12 do SIWZ.pdf

Informacja o uchwałach

INFORMACJA O UCHWAŁACH PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SM „LOKUM” W SOSNOWCU W ROKU 2017

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKUM” w Sosnowcu uprzejmie informuje, iż Walne Zgromadzenie Członków w  2017 roku podjęło następujące uchwały:

 1. Uchwałę Nr 1/2017 w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków SM „LOKUM,
 2. Uchwałę nr 2/2017 w sprawie przyjęcia protokołów Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków odbytego w dniach 13,14,15,27 i 28.06.2016 r. wraz  z protokołem z posiedzenia Kolegium,
 3. Uchwałę Nr 3/2017 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej SM „LOKUM” w   Sosnowcu z działalności za rok 2016,
 4. Uchwałę nr 4/2017 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu SM „LOKUM”  z działalności za rok 2016  oraz kierunki działania na 2017 rok,
 5. Uchwałę Nr 5/2017 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKUM” w Sosnowcu za rok 2016,
 6. Uchwałę Nr 6/2017 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2016,
 7. Uchwałę Nr 7/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKUM” za rok 2016,
 8. Uchwałę Nr 8/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKUM” za rok 2016,
 9. Uchwałę Nr 9/2017 w sprawie ustalenia najwyższej sumy zobowiązań Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKUM” w Sosnowcu.


Zarząd Spółdzielni


Spółdzielnia nieczynna 16 czerwca 2017 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKUM” uprzejmie zawiadamia mieszkańców, że w dniu 16 czerwca 2017 r. (piątek) Spółdzielnia będzie nieczynna.

W tym dniu dyżur pełnić będzie pogotowie techniczne (tel. 602-245-631).


Ogłoszenie - Kasa

Spółdzielnia Mieszkaniowa LOKUM, uprzejmie informuje, że w miesiącu czerwcu bieżącego roku kasy spółdzielni będą czynne następująco:

Kasa - Chemiczna 12

 • 5, 19, 26 czerwca

Kasa - Biała przemsza 25

 • 1, 13, 20, 22, 27, 29 czerwca

Kasa - Niwecka 18

 • 7, 21, 23, 28, 30 czerwca

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.